Ontwikkelingswerk Theo Kiewiet Ontstaansgeschiedenis


Dutch version

English version

Deutsch

Fotoserie India daklozen en sponsorgezinnen

Fotoserie ontwikkelingswerk in Kenia

Seed Foundation Nepal


. Start

. Historie
. India
. Nepal
. Kenia
. Foto/video
. Projecten
. Financiën
. Nieuws
. Links

. Contact

.-.-.-.-.-.-.

SPONSORS

Pretty Life: natuurlijk en aangenaam leven

 

Ontstaansgeschiedenis Ontwikkelingswerk Theo Kiewiet


Een Kiewiet vliegt zuidwaarts
Een fondsenwerver voor Nepal op Ameland


Na een wereldreis van een half jaar in 1988-1989 door Azië en Afrika legde Theo zijn eerste contacten, waaruit de ontwikkelingsprojecten zouden voortkomen.


Francis Saleslar in India:
In Marathalli bij Bangalore ontmoette Theo de familie van Francis Saleslar en er werd in 1989 het eerste sponsorproject opgezet, om excessieve kinderarbeid te voorkomen. De eerste 15 kinderen uit kansarme gezinnen kregen garantie op onderwijs vanaf 1 januari 1990.
Zo begon het.
Langzaam maar zeker kwamen er meer kinderen in het project tot ruim over de dertig nu.
Diverse kinderen hebben hun opleiding afgerond en een meisje is inmiddels succesvol afgestudeerd in de economie.
Theo organiseerde dit eerst alleen, maar toen hij naar Engeland vertrok, om zich voor te bereiden op full time werk met een missie, werd er op Ameland een werkgroep van vrijwilligers gevormd.
Van 1994 tot 1996 woonde Theo twee jaar in India en Kenia. In die tijd heeft hij onder de armen geleefd en daarmee is de basis gelegd voor wat de huidige stichting nu doet.

Francis Saleslar with wife and children


Enkele jaren zijn er projecten geweest in Uttar Pradesh, West Karnataka en Tamil Nadu.
In de eerstgenoemde twee plaatsen hadden de projecten echter geen levensvatbaarheid. In Killpennathur, Tamil Nadu werken we nu voor een tiental gezinnen en er worden huisjes gebouwd voor weduwen en dakloze gezinnen.
In India wordt nu in twee dorpen gewerkt: Marathalli (Karnataka) en Killpennathur (Tamil Nadu). Naast de onderwijsprojecten wordt er aan gezondheidszorg aandacht besteed. Ernstig zieken en gehandicapten kunnen bij ons terecht, als er nood is. Ook worden er microkredieten verleend en is er woningbouw. Francis Saleslar leidt de projecten met assistentie van enkele familieleden.


Damodar Thapa in Nepal
In Pachbhaiya ontmoette Theo in 1989 zijn huidige projectleider Damodar Thapa. Maar pas in 1999 startte het eerste ontwikkelingsproject in West Nepal. In de tussentijd heeft Damodar zijn accountant opleiding gevolgd en heeft een gezin gesticht. In 1994 hebben Damodar en Theo de legendarische Thorung pas van 5416 m bedwongen, het zwaarste deel van de Annapurna round-treck.
Vanaf 1 januari 2000 zijn de ontwikkelingen snel gegaan. In 5 jaar tijd is het sponsorproject uitgebreid tot 40 gezinnen, die worden geholpen voor basis levensbehoeften en garantie op onderwijs voor kinderen. Er is zijn projecten voor biogas, geiten, scholenbouw en gezondheidszorg. Inmiddels heeft Damodar onze Nepalese partnerstichting de SEED Foundation Kaski opgericht en is er een noodhulp actie geweest voor de slachtoffers van aardverschuivingen en voor herstel van de schade.


Damodar Thapa en familie in Nepal


Enos Matangwe in Kenia
In 1995 kwam Theo voor het eerst in Oost Afrika. Daar wandelde (!) hij dwars door Kenia, van Mombasa naar Kampala in Uganda. Tijdens deze voettocht ontmoette hij Enos Matangwe waarmee hij in 1997 ontwikkelingswerk startte in Enos’ geboortedorp Bulechia en omgeving.
In West Kenia worden nu 39 kinderen geholpen aan garantie voor onderwijs. Er zijn nu projecten voor koeien, waterputten, irrigatie, gezondheidszorg, microkredieten, scholenbouw, HIV/aids bewustwording en weeskinderen. Enos heeft een accountant opleiding gevolgd en zet zich evenals Damodar in Nepal full time in voor de projecten. Er is in 2004/2005 een hongersnood voorkomen in Enos’ geboortedorp door het Werk voor Voedsel programma.

Enos Matangwe uiterst rechts


Oprichting stichting
Op 2 januari 2002 was het hoog tijd om een officieel rechtspersoon te worden, omdat het werk steeds meer ging omvatten. De werkgroep werd een stichting, die meteen voortvarend met fondsenwerving begon, om de financiële positie aanzienlijk te verbeteren. Er waren namelijk schulden ontstaan. Inmiddels is er een bestemmingsreserve opgebouwd van 5000 euro, om in geval van calamiteiten meteen iets te kunnen doen.
In 2004 werd een grootse Azië Actie manifestatie gehouden op Ameland. Hiermee werd het werk van de stichting ineens tien keer zo groot in omvang. Daarna volgt er een Afrika Actie manifestatie.


Thuisbasis Ameland
Het werk en de projecten hebben hun oorsprong op Ameland en vandaar waaiert het uit over de wereld. Naast Kenia, Nepal en India zijn er activiteiten en sponsoring geweest voor studenten van Sumatra en uit Congo Kinshasa. Met het laatstgenoemd land is er nog steeds een binding via journalist Antoine Lokongo.

eXTReMe Tracker
© Stichting Ontwikkelingswerk Theo Kiewiet