Ontwikkelingswerk Theo Kiewiet Projecten in India, Nepal en Kenia


Dutch version

English version

Deutsch

Fotoserie India daklozen en sponsorgezinnen

Fotoserie ontwikkelingswerk in Kenia

Seed Foundation Nepal


. Start

. Historie
. India
. Nepal
. Kenia
. Foto/video
. Projecten
. Financiën
. Nieuws
. Links

. Contact

.-.-.-.-.-.-.

SPONSORS

Pretty Life: natuurlijk en aangenaam leven

 

Project ‘Fight Against Malaria Shibinga West Kenya' 2009
Actie noodhulp voor slachtoffers in Kenia door etnisch geweld, samen met Cordaid Nelderland 2008
Azië Actie Ameland 2004
Biogas in Nepal
Gezondheidszorg India/Nepal/Kenia
Geitenproject, een inkomen genererend programma
Irrigatieproject Munganga Kenia 2006
Koeienproject Kenia 2003
Nood in Nepal Actie 2003
Sponsoring voor onderwijsgarantie: 33 ct per dag
Waterputtenproject Kenia 2005 Cordaid

Project ‘Fight Against Malaria Shibinga West Kenya' 2009
Doelstelling: Het effectief en duurzaam elimineren van malaria in de regio Shibinga in West Kenia via een minimale investering ten behoeve van een sterftereductie van 100% onder kinderen en ziektegevallenreductie van meer dan 95% onder de gehele bevolking.

>>> Lees verder >>>

Project Malaria No More! 2008/2011 Fight Against Malaria Shibinga Kenya

Actie noodhulp voor slachtoffers in Kenia door etnisch geweld, samen met Cordaid Nelderland 2008
Door de onlusten na de verkiezingen in Kenia zijn er in vele honderden slachtoffers en meer dan een kwart miljoen ontheemden.

Noodhulp voor slachtoffers etisch geweld in West Kenia

Mumias Refuge Camp

Azië Actie Ameland 2004
Een initiatief van de Samenwerkende Amelander Stichtingen voor Ontwikkelingswerk, te weten de St. Health & Happiness en de St. Ontwikkelingswerk Theo Kiewiet. Deze initiatiefnemers willen dit gaan realiseren door de bouw van 23 scholen in Nepal. De uitvoering loopt door tot 2006.

>>> Lees verder >>>
Azië Actie Ameland, het Resultaat 2006

\

Biogas in Nepal
Nepal is het armste land van Azië.
Tachtig procent van de bevolking is werkzaam in de landbouw en moet rondkomen van ongeveer 35 eurocent per dag.
>>> Lees verder >>>

Biogas Nepal

Gezondheidszorg India/Nepal/Kenia
In alle projectdorpen van de stichting Ontwikkelingswerk Theo Kiewiet wordt er gratis gezondheidszorg verleend aan ernstig zieken en gehandicapten.
>>> Lees verder >>>

Geitenproject, een inkomen genererend programma
Het programma kan starten in het dorp Kimbesi. Zes en twintig gezinnen zouden kunnen participeren voor twee jaar. Na succesvolle afronding, kan het geitenfokprogramma voortgezet worden naar Simaldanda en Ekantakuna in Lekhnath –11.
>>> Lees verder >>>

Irrigatieproject Munganga Kenia 2006
Doelstelling: Het zelfredzaam maken van de arme bevolking van Munganga (West Kenia) door middel van aanleg van waterputten en aanschaf van pompen om irrigatie mogelijk te maken en om tijdens langdurige droogte voldoende voedsel te kunnen verbouwen, minimaal voor zelfvoorziening met stimulering voor meer productie voor de lokale markt.
>>> Lees verder >>>

Koeienproject Kenia 2003
De parochiële caritas heeft voor het ontwikkelingswerk van de Stichting Ontwikkelingswerk Theo Kiewiet in Afrika een bijdrage beschikbaar gesteld voor een koeienproject. Ook de Basisschool de Leeuwerik in Uden heeft een koe beschikbaar gesteld.
>>> Lees verder >>>

Nood in Nepal Actie 2003
Acute noodhulp nodig in Nepal juli 2003

Sponsoring voor onderwijsgarantie: 33 ct per dag
Graag vertellen we over ons werk om een steentje bij te dragen, om de armoede de wereld uit te helpen. Want samen kunnen we dat, als we dat zelf willen. Daar ben ik, en vele vrijwilligers met ons, van overtuigd!
>>> Lees verder >>>

Waterputtenproject Kenia 2005 Cordaid
Met Pasen 2005 is er voor ruim twaalfhonderd euro gecollecteerd in de Sint Clemens Kerk op Ameland voor Waterputten in Bulechia, Kenia.
>>> Lees verder >>>

 

eXTReMe Tracker
© Stichting Ontwikkelingswerk Theo Kiewiet